Home » info » hartcoherentie

Hartcoherentie

Hartcoherentie: gezondheid in eigen handen.

 

Wat is hartcoherentie?

Met hartcoherentie bedoelen we niet over het aantal slagen per minuut, maar de tijdspanne tussen de hartslagen. Bij bijvoorbeeld 75 slagen per minuut slaat je hart niet precies elke seconde even snel. Het tempo versnelt en vertraagt voortdurend, wat normaal is. Met andere woorden de tijdsintervallen tussen hartslagen wisselen constant.

 

Hart Ritme Variabiliteit (HRV)

Dit noemen we Hart Ritme Variabiliteit (HRV) die ons belangrijke informatie geeft over de toestand van het lichaam en de werking van het autonome zenuwstelsel. Het autonome zenuwstelsel regelt lichamelijke functies zoals ademhaling, hartslag, temperatuur en bloeddruk. In een gezond lichaam is het autonome zenuwstelsel in balans en is er voortdurend sympathische en parasympatische activiteit.  

De HRV geeft de variabiliteit van het tijdsverloop tussen twee hartslagen weer (beat-to-beat).  Deze waarden zijn een duidelijke maat voor de regelbreedte van het autonome zenuwstelsel. Hoe groter de variabiliteit van de hartslag is, des te groter is ook het doelgerichte autonome regulerende vermogen.

Bij een goede hartcoherentie is er sprake van een gelijkmatig, ‘sinus’-golfachtig patroon in de hartritmevariabiliteit (HRV). De activerende en herstellende activiteit van het autonome zenuwstelsel zijn dan in balans.

In de illustratie hiernaast is de weergave van een onregelmatig HRV-patroon tijdens stress (als gevolg van gevoelens van frustratie) en de weergave van een coherent HRV-patroon (als gevolg van een gevoel van waardering) te zien.

Tijdens hartcoherentie  communiceren ons brein, hart, zenuwstelsel en hormoonsysteem optimaal, het lichaam verbruikt efficiënt zijn energie. Je voelt je prettig en kalm en kunt helder denken.  

Hoe werkt het?

Je hartslag en je Hart Ritme Variabiliteit worden aangestuurd door het autonome zenuwstelsel en dit staat op haar beurt weer sterk onder de invloed van gevoelens, emoties, en de ademhaling. Stressvolle emoties zoals frustratie en woede hebben een negatief effect op het hartritme, terwijl positieve emoties zoals plezier, liefde en dankbaarheid het hartritme gunstig beïnvloeden.

Dus: stress leidt tot meer activiteit van de sympathicus en verminderde werking van de parasympathicus. Hierdoor gaat je hartslag omhoog en vermindert de hartslagvariatie en de coherentie dit gegeven is meetbaar met behulp van biofeedbackapparatuur. (zie coherence heart trainer app)

Hartcoherentie trainen

Je hartritme, en dus de mate van coherentie, kun jezelf beïnvloeden, dit is trainbaar. Net zoals je bijvoorbeeld kunt leren piano te spelen. Met HRV biofeedback leer je invloed op het autonome zenuwstelsel uit te oefenen.

De basis hiervoor leg je door een rustige ademhaling en het oproepen van positieve emoties. Beiden zorgen voor een betere balans van het autonome zenuwstelsel en beide maken je hartritme in korte tijd gelijkmatiger. Dit effect is direct meetbaar en zichtbaar op het scherm.

 

Tijdens de training leer je je hartcoherentie verbeteren. Wij bieden je tijdens de training een aantal technieken die je overal en altijd in enkele minuten kan doen, zodat je hier tijdens werk, sport of dagelijks leven effectief gebruik van kunt maken. Met behulp van deze technieken kun je je gezondheid, je welbevinden en je prestatievermogen en je herstelvermogen sterk verbeteren.

Wie een hogere hartcoherentie wil bereiken zal het verschil in hartslag tijdens het in-en uitademen zo groot mogelijk moeten maken ,de ademhalingsoefeningen tijdens de hartcoherentie –training zorgen ervoor dat het sympatische en parasympatische
zenuwstelsel in gelijke maten worden geactiveerd. Door hart-coherentie-training vind u vlugger weer balans bij onverwachte omstandigheden. Door een onevenwicht tussen beide ontstaat er chronische stress.

Chronische stress beinvloedt sociale relaties, professionele vaardigheden, slechte concentratie en irritatie. Evenwicht in hart en brein = hart-coherentie. Door een bewuste ademhalings-techniek toe te passen! Focussen op de ademhaling. Bij inademing versnelt ons hartritme, bij uitademing vertraagt ons hartritme. Het verschil tussen de hartslag tijdens in-en uitademen wordt hartvariabiliteit genoemd. Deze hartvariabiliteit of hartcoherentie weergeeft de autonome status van ons lichaam. In ontspannen toestand heeft men een grotere hartcohentie,die afneemt in gespannen toestand. Een hogere hartcoherentie kan men bereiken door zich te focussen op het in-en uitademen. Hierdoor ontstaat balans tussen de twee zenuwstelsels.

 

Het sympatische zenuwstelsel en het parasympatische zenuwstelsel.

Het sympatische zenuwstelsel –het activerende deel. Zij worden ook wel het “gas-pedaal” en het “rem-pedaal” genoemd. Wordt er veel activiteit gevraagd dan wordt het gas-pedaal ingedrukt en wordt het lichaam voorbereid. “Vecht-of vluchtreactie”b.v .wanneer u schrikt gaat het hart sneller kloppen,de ademhaling gebeurd sneller,  de oppervlakkige spieren spannen zich op, men begint te transpireren,en de bloedvaten vernauwen. Op dit moment heeft het sympatische zenuwstelsel de bovenhand. Het rem-pedaal wordt ingedrukt wanneer het lichaam zich moet voorbereiden op rust en ontspanning b.v. wanneer u gaat slapen of moe bent.

Het hart gaat langzamer kloppen,bloedvolume en temperatuur stijgt. De ademhaling gaat dieper, de spierspanning neemt af.Het parasympatisch zenuwstelsel heeft nu de bovenhand. Evenwicht is er wanneer gas-en rempedaal op elkaar zijn afgestemd.

 

Hoe word hartcoherentie toegepast in de praktijk?

Met een computerprogramma kan het hart-ritme worden gemeten en gevisualiseerd.
De software is ontwikkeld door het HeartMath Instituut dat al jaren onderzoek doet naar de hartslag en de gevolgen hiervan op onze gezondheid .
Het is bewezen in diverse onderzoeken dat hart-coherentie samengaat met een verlaging
van de bloeddruk en het cortisol-niveau(het stress-hormoon)en met de stijging van
het DHEA (het vitaliteits-hormoon).
Er wordt een klipje aan je oor of vinger verbonden die meet de hartslag en variabiliteit.
Op het computerscherm kan je meteen zien wat het effect is van een rustige ademhaling.
Hierbij kan men de klant vragen om aan een positieve gebeurtenis te denken wat de coherentie vergemakkelijkt.

 

 

 

De golfjes oefening in één week.

De golfjes oefening :

 

Focussen op bewust ademen met aandacht buik -ademhaling gedurende 3 minuten. Teken golfjes bij de in-en uitademing 3 x 3 minuten per dag gedurende 7 dagen.

Waarom 3 x 3 minuten per dag gedurende 7 dagen??
Het is wetenschappelijk aangetoond dat 21 herhalingen van activiteit, de ervaring goed vastzit in ons brein.

Drie goede redenen

 • Je bent met je ademhaling bezig, geconcentreerd, het belet jezelf te piekeren.
 • Het tekenen geeft een motorische prikkel in het hersengebied waardoor er neurale snelwegen ontstaan.
 • Het rustig ademen activeert het “rem -pedaal ”zenuwstelsel, waardoor je kan ontspannen. Bewust ritmisch ademen brengt het autonome zenuwstelsel in balans.

 

Je trainingsmoment op dezelfde tijdstippen.
’s Ochtends ’s middags of ’s avonds. Zet je ontspannen mooi recht. Maak er een gewoonte van om, in een éénvoudig schriftje, elke dag je golfjes-oefening te maken. Komen er gedachten en émoties? Observeren, benoem ze en laat los, keer terug naar de ademhaling. Normaal ademt men 12/15 x per minuut afhankelijk van de acties. Het is steeds een veranderend ritme, niet coherent! Door te focussen op de ademhaling, bewust te ademen word je Coherent! Evenwicht tussen “gas -pedaal “en “rem- pedaal” bouw dit langzaam op.

Hart-coherentie is meetbaar met bio-feedback apparatuur.

De Inner Balance Trainer is een klein toestelletje dat je kan aansluiten op je Iphone of Ipad.

 • Grotere émotionele stabiliteit .
 • Concentratie.
 • Stressbestendigheid.
 • Verwerken van négatieve émoties.

 

Wat is de praktische meerwaarde voor jou?

Hartcoherentie is een effectieve en klinisch bewezen manier om je autonome zenuwstelsel te kalmeren en na stressvolle situaties weer snel in balans te komen.

Je herstelt optimaal na het automatische 'vecht-vlucht-mechanisme' wat in werking treedt tijdens stress door zélf het chaotische hartritme dat daarbij hoort, direct weer regelmatig ('coherent') te maken. Je hebt zo zelf controle over je lichaam, je ervaart minder stress en kunt hierdoor optimaal blijven presteren.

Hartcoherentie Toepassingen

Werk  

Beter presteren onder druk. Met behulp van Hartcoherentie helder blijven denken in plaats van dat je in “vecht-vlucht stand ” raakt  en dus kun je de juiste beslissingen nemen.

Ziekteverzuim voorkomen Je kunt beter herstellen van stress en zo voorkom je dat je roofbouw op je energiereserves pleegt.

Persoonlijk

Stressklachten genezen en voorkomen gezondheidsproblemen (verbetering van de vitaliteit, verlaging van de bloeddruk, versterking van het immuunsysteem

Beter leren hanteren van emoties en stress

Beter in- en doorslapen. Minder gespannen zijn, beter herstellen Rust krijgen in je hoofd.

Sport

verbeteren van sportprestaties door verbeterde concentratie en ademhaling en meer herstellend vermogen.

Hartcoherentie is effectief  in veel situaties. Het is een uitstekend preventiemiddel om ziekteverzuim door stress te voorkomen. Wij helpen je daar graag bij.

Hoe verloopt een hartcoherentietraining?

De training wordt stelselmatig opgebouwd. Je neemt actief deel aan de sessies. Daarnaast oefen je zelf elke dag. Het beoefenen van hartcoherentie neemt weinig tijd in beslag, maar vraagt wel aandacht en discipline. Daarom is coaching zo belangrijk.

Het traject bestaat uit 4 sessies
Sessie 1 (1u 15min)
 • Hoe werkt jouw zenuwstelsel?
 • Wat doet stress met mij?
 • Wat is de invloed van ademhaling?
 • Hoe kan ik ‘onthaasten’?
Sessie 2 (1u 15min)
 • Hoe kan ik mezelf in balans brengen?
 • Wat is hartcoherentie?
 • Wat is de functie van het hart?
 • Hoe kan ik thuis zelfstandig meten of het zenuwstelsel in balans is?
Sessie 3 (1u 15min)
 • Wat is de rol van hormonen?
 • Wat is de invloed van emoties?
 • Hoe kan ik een betere emotionele beheersing bekomen en veerkracht opbouwen?
Sessie 4 (1u 15min)
 • Hartcoherentie in je dagelijks leven: tips en tricks bij acute en toekomstige stress, conflicten, faalangst
 • Werken aan een emotionele huishouding

 

Hoeveel kost een hartcoherentietraining?

Individuele sessie

Eerste sessie: 1,5 uur
€ 75,00 per persoon

Vanaf tweede sessie: 1 uur
€ 60,00 
per persoon